'Green Dawn' Tiara
Òèàðàòà å óíèêàò è å èçðàáîòåíà îò êðèñòàëè Swarovski, ãëàâàçèðàíà ìúíèñòà, öèðêîíèé è åñòåñòâåíà òåëåøêà êîæà.
€499,50
Add to Wish List
Blue Crown
€499,50
Blue Crown
Òèàðàòà å óíèêàò è å èçðàáîòåíà îò Ëóíåí êàìúê, êðèñòàëè Swarovski, ãëàâàçèðàíà ìúíèñòà, öèðêîíèé è åñòåñòâåíà òåëåøêà êîæà.
€499,50
Add to Wish List
Bridal Crown
€600,00
Bridal Crown
Òèàðàòà å óíèêàò è å èçðàáîòåíà îò ïîëó-ñêúïîöåííè êàìúíè - Ëóíåí êàìúê è Õåìàòèò, êðèñòàëè Swarovski, ãëàâàçèðàíà ìúíèñòà, êðèñòàëè è åñòåñòâåíà òåëåøêà êîæà.
€600,00
Add to Wish List
Head Accessory 'Desert Moon'
This is a one of a kind head piece crafted from Hematite, Moonstone, Swarovski crystals, glazed beads and silver (925) logo.
€499,50
Add to Wish List
‘Spring Flowers’ Headband
Agate, Jade and Hematite headband with Swarovski crystals, glazed beads and gold-plated (24K) silver (925) logo.
€299,00
Add to Wish List
Diadem with orchids
The diadem is entirely handmade by satin ribbon, rubberized artificial orchids and metal logo plate.
€89,00
Add to Wish List
'Purple Orchid' Hairpin
The hairpin is made of rubberized artificial orchid, metal base with hair clip and logo plate.
€29,00
Add to Wish List
'Purple Orchid' Headband
The headband is entirely handmade by three rubberized orchids, golden genuine leather, golden elastic and gold-plated (24K) silver (925) logo plate.
€69,00
Add to Wish List
‘Queen’s Precious’ Hairpin
Hematite hairpin with silvery metal base, glazed beads and Swarovski crystals.
€75,00
Add to Wish List
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
ico-collapse
0
Recently Viewed
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top