'Yellow Spring' Diadem
This diadem is crafted from genuine golden calf leather, 3D textile flowers, zirconia and Swarovski crystals
€230,00
'Starlight' Tiara
This tiara is unique and is crafted from genuine calf leather, Swarovski crystals, and zirconia. The piece is finished with a silver (925) logo plate.
€430,00
'Pink Dream" Diadem
Handcrafted leather diadem with genuine feathers, zirconium, Swarovski crystals, and gold-plated silver (925) logo.
€120,00
'Green Flash' Diadem
Unique, single-piece tiara, made of genuine calf leather in mint color with a silvery-golden gleam, crystals, zirconia, silver connecting elements and silver (925) logo plate. The tiara can also be worn as a necklace.
€680,00
'Purple Star' Diadem
Unique, single-piece tiara, made of genuine leather and silver (925) logo plate. The element is movable and can be used as a separate accessory. This piece features a double fastening at the back and is made of natural cock feathers,...
€460,00
'Green Dawn' Tiara
Òèàðàòà å óíèêàò è å èçðàáîòåíà îò êðèñòàëè Swarovski, ãëàâàçèðàíà ìúíèñòà, öèðêîíèé è åñòåñòâåíà òåëåøêà êîæà.
€499,50
Blue Crown
€499,50
Blue Crown
Òèàðàòà å óíèêàò è å èçðàáîòåíà îò Ëóíåí êàìúê, êðèñòàëè Swarovski, ãëàâàçèðàíà ìúíèñòà, öèðêîíèé è åñòåñòâåíà òåëåøêà êîæà.
€499,50
Bridal Crown
€600,00
Bridal Crown
Òèàðàòà å óíèêàò è å èçðàáîòåíà îò ïîëó-ñêúïîöåííè êàìúíè - Ëóíåí êàìúê è Õåìàòèò, êðèñòàëè Swarovski, ãëàâàçèðàíà ìúíèñòà, êðèñòàëè è åñòåñòâåíà òåëåøêà êîæà.
€600,00
Head Accessory 'Desert Moon'
This is a one of a kind head piece crafted from Hematite, Moonstone, Swarovski crystals, glazed beads and silver (925) logo.
€499,50
‘Spring Flowers’ Headband
Agate, Jade and Hematite headband with Swarovski crystals, glazed beads and gold-plated (24K) silver (925) logo.
€299,00
Diadem with orchids
The diadem is entirely handmade by satin ribbon, rubberized artificial orchids and metal logo plate.
€89,00
'Purple Orchid' Hairpin
The hairpin is made of rubberized artificial orchid, metal base with hair clip and logo plate.
€29,00
'Purple Orchid' Headband
The headband is entirely handmade by three rubberized orchids, golden genuine leather, golden elastic and gold-plated (24K) silver (925) logo plate.
€69,00
‘Queen’s Precious’ Hairpin
Hematite hairpin with silvery metal base, glazed beads and Swarovski crystals.
€75,00
Golden Leather Clutch Handbag with Crystals
Unique, entirely hand-crafted genuine calf leather clutch bag – made with zirconia, semiprecious gemstones – hematite and moonstone and gold-plated silver elements. The clutch features a long lightweight golden chain strap.
€900,00
White Alligator Belt
Genuine alligator leather belt. The belt fits a waistline of 70-75cm.
€174,50
Blue Leather Clutch Handbag with Crystals
Blue Leather Clutch Handbag decorated with Crystals
€270,00
Red Clutch Handbag
Red Clutch Jacquard Handbag
€150,00
Unique Vintage Hand-Embroidered Handbag
Unique Vintage Handbag with Hand-Embroidered Flowers and logo
€450,00
Unisex Hat 'Grey Desire'
€25,00
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered
Newsletter
ico-collapse
0
Recently Viewed
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top